اگر خوب بخوانی، شاه‌کلید موفقیت را پیدا می‌کنی

چند روز قبل از آغاز مدرسه را خوب یادت است؟

اگر خوب بخوانی، شاه‌کلید موفقیت را پیدا می‌کنی

چند روز قبل از آغاز مدرسه را خوب یادت است؟

به محض این‌که کتاب‌ها و دفتر‌ها را خریدی آن‌ها را به کمک برادر و خواهرت تمیز و زیبا، طبق سلیقه‌ات جلد کردی. به نظرم نظم و ظرافت در کار بسیار برایت مهم است؛ چون از روز اول تا حالا که چند وقتی از شروع مدرسه می‌گذرد، از وسایل و کتاب‌های مدرسه هم‌چنین منابع کانون به‌خوبی مراقبت کرده‌ای؛ چون برایت بسیار مهم و ارزشمند هستند و می‌خواهی تا پایان سال برای امتحانات از آن‌ها استفاده کنی.

درس خواندن هم همین طور است. اگر با انگیزه و شور و اشتیاق به سراغ  مطالب کتاب بروی و قبل از هر چیز طبق برنامه‌ی کانون برای آن یک برنامه‌ی شخصی بر اساس توانایی و هدفی که داری، برنامه‌ریزی کنی، درس خواندن خیلی جذاب می‌شود و به‌راحتی می‌توانی مطالب کتاب را مانند قفسه‌ی کتابخانه‌ات طبقه‌‌بندی کنی و هر درس را طبق برنامه‌ریزی‌ای که داری، در زمان خودش در همان روز بخوانی و برای این‌که خوب مطالب کتاب را یاد بگیری، بعد از مطالعه، تمرین حل کنی و در امتحانات مدرسه و در روزهای جمعه برای کسب یک موفقیت دلچسب با حل تست‌های مختلف آمادگی کامل را به دست آوری.