اهمیت برنامه‌ی راهبردی (نویسندگان نوجوان)

من همیشه دوست داشتم آدمی باشم که فعال است و برنامه‌ریزی بسیار منظمی دارد.

اهمیت برنامه‌ی راهبردی (نویسندگان نوجوان)

عماد رسولی املشی، کلاس هشتم، در شهر لنگرود این مقاله را درباره‌ی اهمیت برنامه‌ی راهبردی نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


من همیشه دوست داشتم آدمی باشم که فعال است و برنامه‌ریزی‌ بسیار منظمی دارد. هر کاری می‌کردم به آرزویم نمی‌رسیدم اما چیزی نظر مرا جلب کرد؛ این‌که در تبلیغات کانون کلمات «آزمون‌های برنامه‌‌های، برنامه‌ریزی و پشتیبان آموزشی» مرا کنجکاو کرد. تصمیم گرفتم ثبت نام کنم و خود را به آزرویی که داشتم، برسانم. اکنون که دانش‌آموز کانونی هستم به آرزویم رسیده‌ام. دفتر برنامه‌ریزی را که مهم‌ترین ابزار در برنامه‌ریزی است به طور منظم می‌نویسم و هر روز در ساعات مشخص درس می‌خوانم. چیزی که در کانون واقعاً بر من تأثیر گذاشته است پیش‌خوانی است. من نصف کتاب ریاضی و علوم سال جدید را با کمک آزمون‌ها و پشتیبانم پیش‌خوانی کردم. اکنون بسیار خوشحالم چون دیگر در درس ریاضی و علوم در مدرسه عقب نخواهم ماند و از دوستانم جلو خواهد زد. کتاب خودآموزی نیز باعث می‌شود کم‌تر در آزمون‌ها غلط بزنم و به تراز بالاتری برسم.

ای دوست کانونی عزیز!

هیچ وقت شک نداشته باش که با همراهی کانون در طول سال تحصیلی عقب بمانی.

به برنامه‌ی راهبردی و کانون اعتماد داشته باش تا به هدفت برسی.