چرا در بررسی کارنامه باید از نقاط مثبت شروع کرد؟

یکی از موضوعاتی که همیشه باید مد نظر داشت، توجه به اعتمادبه‌نفس و آرامش خاطر دانش‌آموز و به‌ویژه کنکوری‌هاست.

چرا در بررسی کارنامه باید از نقاط مثبت شروع کرد؟

مخاطب این مقاله پشتیبان‌ها هستند. در روزهای جمعه‌ی آزمون که روزی پرمشغله برای پشتیبانان و مشاوران محسوب می‌شود، اگر با مشاوره‌های صحیح و کاربردی به دانش‌آموزان کمک شود مطمئناً راندمان کاری پشتیبان نیز با پیشرفت دانش‌آموز افزایش خواهد یافت.

یکی از موضوعاتی که همیشه باید مد نظر داشت، توجه به اعتمادبه‌نفس و آرامش خاطر دانش‌آموز و به‌ویژه کنکوری‌هاست. نقاط قوت و چالش برای تمام دانش‌آموزان یکسان نیست ولی نقطه‌ی مشترک این است که این نقاط در کارنامه‌ی تمام دانش‌آموزان به چشم می‌خورد. استخراج نکات مثبت از چالش‌ها یکی از ویژگی‌های مشاور خوب است.

توصیه‌ای که بارها بر آن تأکید شده است، شروع بررسی کارنامه از نقاط مثبت است که این موضوع به چند دلیل تأثیرگذار است.

اول این‌که اعتمادبه‌نفس دانش‌آموز افزایش می‌یابد و یاد می‌گیرد که تک تک کارهایی که در درس خواندن انجام می‌دهد مهم و قابل اتکاست.

دوم این‌که این موفقیت‌ها هرچند هم کوچک او را به فکر بازمی‌دارند تا روش‌هایی که منجر به این نتیجه شده‌اند کشف کند و این ایجاد زمینه برای تفکر است.

نهایتاً تمرکز واقع‌بینانه روی نقاط چالشی (به جای زیر سؤال بردن عملکرد دانش‌آموز توسط خودش) باعث یافتن راهکارهای کارآمد برای مرتفع کردن آن‌ها می‌شود.