ارزیابی را همین امروز انجام دهید

SWOT از حروف اول چهار لغت انگلیسی (نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت‌ها و تهدید‌ها ) درست شده است.SWOT ابزار خوبی در دست ماست.

ارزیابی را همین امروز انجام دهید

SWOT از حروف اول چهار لغت انگلیسی (نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت‌ها و تهدید‌ها ) درست شده است.SWOT   ابزار خوبی در دست ماست.

شما به هدفی مشخص و دوستی واقعی که هر دو هفته به شما در این ارزیابی کمک کند نیازمندید. یافتن نقاط قوت، شما را قادر می‌سازد تا با قدرت در آن زمینه جلو بروید. نقاط ضعف؟ چه کسی آن را ندارد؟

فقط زمانی که شما آن‌ها را شناسایی می‌کنید قادر به اصلاح آن‌ها خواهید بود. فرصت‌ها فراوان‌اند؛ حتی در ناملایمات. تهدیدها مانند صدای تیک تیک بمب ساعتی است؛ با پیشگیری و انجام عمل بازدارنده، آن‌ها را خنثی کنید.