اشتباهات متداول

در ابتدای سال تحصیلی همه‌ی دانش‌آموزان به دنبال بهترین منابع برای مطالعه هستند و می‌خواهند کتاب‌هایی را تهیه کنند که بتوانند از آن بیش‌ترین بهره را ببرند.

اشتباهات متداول

در ابتدای سال تحصیلی همه‌ی دانش‌آموزان به دنبال بهترین منابع برای مطالعه هستند و می‌خواهند کتاب‌هایی را تهیه کنند که بتوانند از آن بیش‌ترین بهره را ببرند. یکی از بهترین کارهایی که می‌توان انجام داد یادگیری از اشتباهات دیگران است. وقتی ما از خطاهایی که دیگران انجام داده‌اند آگاه باشیم آن‌ها را تکرار نمی‌کنیم. کسی که هوشیارانه از اشتباهات دیگران درس بگیرد همواره موفق خواهد بود.

کتاب اشتباهات متداول برگرفته از آزمون‌های کانون است و می‌تواند برای همه‌ی مقاطع مفید باشد. این کتاب شامل سؤال‌های دام‌دار آزمون‌هاست (اگر در آزمونی بیش از 11 درصد دانش‌آموزان یک گزینه را به اشتباه انتخاب کنند آن سؤال دام‌دار است).  نحوه‌ی چیدمان سؤال‌ها از ساده به دشوار به این دلیل است که دانش‌آموزان در هر مبحث ابتدا سؤال‌های ساده‌تر را حل کنند و بعد از یادگیری آن‌ها با حل سؤال‌های دشوارتر به تسلط برسند. این کتاب دارای حل تشریحی است که ضمن آن تمام نکات و هشدارهای آموزشی به دانش‌آموزان ارائه می‌شود. هم‌چنین مشخص می‌شود که چه تعداد از دانش‌آموزان به این سؤال پاسخ اشتباه داده‌اند و علت اشتباه آن‌ها چه بوده است. مثلاً مفهوم سؤال را درست متوجه نشده‌اند یا این‌که در محاسبات دچار خطا شده‌اند.