تجربه به من یاد داد

من زمان را از بین بردم، اکنون زمان مرا از بین می‌برد.

من زمان را از بین بردم، اکنون زمان مرا از بین می‌برد.

 • آن‌ها که گذشته را به خاطر نمی‌آورند، محکوم به تکرار آن هستند.

 • شما به جایی نمی‌رسید اگر بخواهید همه‌کاره باشید.

 • هیچ گاه کاری را که قدرت کنترل و توقف آن را ندارید، آغاز نکنید.

 • یکی از این روزها، فایده‌ای ندارد، همین امروز روز شروع کار بزرگ است.

 • قبول کردن اشتباه، نشان‌دهنده‌ی حرکت شما در جاده‌ی عقل است.

 • در آغاز کارتان آن‌چه می‌آموزید از آن‌چه به دست می‌آورید مهم‌تر است.

 • ایده‌ها مانند زمان برای کسی نمی‌ایستد.

 • شما به‌ندرت در کاری موفق می‌شوید، مگر آن‌که، کار را با علاقه و به عنوان تفریح و سرگرمی انجام دهید.

 • مطالعه بدون تفکر مانند خوردن بدون هضم شدن است.

 • تا زمانی که شما هر روز صبح پس از بیداری، کاری برای انجام نداشته باشید، هیچ برخوردی با زندگی نخواهید داشت.

 • بودن را متوقف کنید. ‌زندگی کردن را شروع کنید.

مثلثات از ریاضی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : نیما سلطانی