2 مدرسه‌ی قلم چی مهاباد افتتاح می‌شوند

در تاریخ‌های 18 و 19 مهرماه 1394، 2 مدرسه در مهاباد توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی افتتاح می‌شود.

2 مدرسه‌ی قلم چی مهاباد افتتاح می‌شوند


18 و 19 مهر 1394، 2 مدرسه که به همت بنیاد علمی آموزشی قلم چی در مهاباد و سیدآباد مهاباد (استان آذربایجان غربی) احداث شده اند افتتاح می شوند.

ساخت دبیرستان قلم چی مهاباد در زمینی به مساحت 1800 متر مربع با 10 کلاس و 550 متر مربع زیربنا از خرداد 1393 آغاز شد و در 18 و 19 مهر 1394 به بهره برداری می رسد. هزینه ی پرداختی بنیاد علمی آموزشی قلم چی جهت ساخت این مدرسه 620 میلیون تومان بوده است. 


ساخت دبستان قلم چی در روستای سیدآباد مهاباد در زمینی به مساحت 2500 مترمربع از خرداد 1393 آغاز شده و در 18 و 19 مهر 1394 به بهره برداری می رسد. این دبستان 6 کلاسه است و 290 مترمربع زیربنا دارد. هزینه ی پرداختی بنیاد علمی آموزشی قلم چی جهت ساخت این مدرسه 290 میلیون تومان بوده است.

2 مدرسه‌ی قلم چی مهاباد افتتاح می‌شوند

عکس های در حین احداث از 2 مدرسه ی قلم چی در مهاباد و سیدآباد مهاباد در استان آذربایجان غربی.

2 مدرسه‌ی قلم چی مهاباد افتتاح می‌شوند

2 مدرسه‌ی قلم چی مهاباد افتتاح می‌شوند

2 مدرسه‌ی قلم چی مهاباد افتتاح می‌شوند

2 مدرسه‌ی قلم چی مهاباد افتتاح می‌شوند

2 مدرسه‌ی قلم چی مهاباد افتتاح می‌شوند

2 مدرسه‌ی قلم چی مهاباد افتتاح می‌شوند

2 مدرسه‌ی قلم چی مهاباد افتتاح می‌شوند

2 مدرسه‌ی قلم چی مهاباد افتتاح می‌شوند


لازم به ذکر است گزارش افتتاح این مدارس پس از برگزاری مراسم افتتاح در تاریخ های 18 و 19 مهر 1394، به طور کامل در سایت کانون ارائه خواهد شد.

تهیه و تنظیم 

ناهید منجمی