افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی از زبان محمد قاسمی

افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی از زبان محمد قاسمی را در زیر بخوانید...

افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی از زبان محمد قاسمی


من این افتخار را داشتم که به اتفاق جناب آقای یاهو به جهت افتتاح 5 مدرسه ابتدایی عشایری واقع در منطقه قلعه رئیسی (چاروسا) با ماشیی که از طرف اداره آموزش و پرورش یاسوج در اختیارمان قرار گرفت با راهنمایی راننده وارد کاروزار شویم بله وارد کاروزار. چهار ساعت طی مسیر نمودیم تا نخستین مدرسه واقع در شهر عشایری قلعه رئیسی را افتتاح نماییم آنجا تمام مسئولین شهر آقای محمد شکوهی بعنوان مسئول آموزش و پرورش و آقای حیات پرواز به عنوان بخشدار و آقای صابر پیکر به عنوان نماینده ی کانون در محل حضور داشتند. بلافاصله مراسم افتتاحیه که خیلی ساده بود شروع شد، سادگی توام با صداقت مردم عشایری منطقه با حضور در کلاس درس با 23 دانش آموز و تقسیم اهدائی های کانون مانند کیف مدرسه و دفتر و کمی هم صحبت با  دانش آموزان و اولیا دانش آموزان که غالبا هم مادرها بودند توام با عکس گرفتن ها و پس از حدود 20 دقیقه پایان یافت. بله همه عجله داشتیم.

 در این روز فرخنده می بایست 30 مدرسه کانکس عشایری که در نوع خود بی سابقه است افتتاح و گشایش یابد که سهم گروه ما (قاسمی و یاهو) 5 مدرسه بود و فاصله هر مدرسه نسبت به هم از 10 تا 20 کیومتر بود. به همین ترتیب به اتفاق تمام مسئولین مشتاق به چهار مدرسه دیگر رفتیم که به ترتیب مدرسه عشایری روستای چند خانواری دالون با 23 دانش آموز و سومین مدرسه واقع در روستای عشایری گندم کار با 17 دانش آموز و چهارمین مدرسه واقع در روستای عشایری آب چیندار با 13 دانش آموز و پنجمین مدرسه در روستای کل آب یا کلاب با 20 دانش آموز افتتاح گردید و به تمامی دانش آموزان مدارس فوق کیف و دفتر از طرف بنیاد اهدا شد در آخر جهت صرف ناهار مهمان آموزش و پرورش شهر عشایری قلعه رئیسی بودیم و در محل خانه معلم مراجعت نمودیم.