تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان پسرانه علامه طباطبایی در شهر ری

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان پسرانه علامه طباطبایی در شهر ری

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان پسرانه علامه طباطبایی در شهر ری

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان پسرانه شاهد علامه طباطبایی در شهر ری را تجهیز نمود .

آقای غلامحسین رضایی مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال تحصیلی جاری 258دانش آموز را در مقطع متوسطه اول تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 18 قفسه کتابخانه ، 5 میز مطالعه، 20 صندلی و یک دستگاه رایانه به همراه میز آن می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 78/680/000 ریال (7 میلیون و 868 هزار تومان) می باشد که 55/080/000 ریال (5 میلیون و 508 هزارتومان) توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 23/600/000 ریال (2 میلیون و 360  هزار تومان ) از سوی آقای مصطفی فخاری، نماینده بنیاد قلم چی در شهر ری پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 364 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان پسرانه علامه طباطبایی در شهر ری

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان پسرانه علامه طباطبایی در شهر ری