هوشمندسازی دبستان عدالت در روستای ماودر شهرستان طبس

هوشمندسازی دبستان عدالت در روستای ماودر در شهرستان طبس

هوشمندسازی دبستان عدالت در روستای ماودر  شهرستان طبس

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبستان عدالت واقع در روستای ماودر در شهرستان طبس از توابع استان خراسان جنوبی را هوشمندسازی نمود. روستای ماودر در 90 کیلومتری شرق شهرستان طبس واقع شده که 50 تا 60 خانوار در این روستا ساکن می باشند.

آقای ماشاء اله عابدی ، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1342 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 18 دانش آموز  دختر و پسر را در مقطع ابتدایی ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 37/000/000 ریال (3 میلیون و 700 هزار تومان) می باشد که مبلغ 27/000/000 ریال (2میلیون و 700 هزار  تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 10/000/000 ریال (یک میلیون تومان) از سوی آقای بدرام  نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان طبس پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 363 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان عدالت در روستای ماودر  شهرستان طبس