روز روستا، برای کودکان روستا!

امروز، 15 مهرماه، روز روستا نامگذاری شده است. خانواد‌ه‌های روستایی که شغل اصلی آن‌ها کشاورزی و دامپروری است نقش مهمی در اقتصاد هر کشوری دارند.

روز روستا، برای کودکان روستا!


امروز،  15 مهرماه، روز روستا نام گذاری شده است. خانواد‌ه‌های روستایی که شغل اصلی آن‌ها کشاورزی و  دامپروری است نقش مهمی در اقتصاد هر کشوری دارند.

مردم روستا به مهربانی و صفا و صمیمیمت مشهورند و اگر زمانی مهمان آن‌ها باشید می‌بینید که چقدر خونگرم و مهمان‌نواز هستند.

نام روستا، تداعی کننده سخت‌کوشی در ذهن ماست. امسال به همت بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی،  برای کودکان روستایی سخت‌کوش استان کهگیلویه و بویراحمد 30مدرسه‌ روستایی ساخته شد و کودکان این روستاها، سال تحصیلی جدید را متفاوت از سال های قبل شروع کرده‌اند.

امیدواریم که این مدرسه‌ها ،مهد پرورش دانشمندان کوچک کشور ما باشد.


روز روستا، برای کودکان روستا!


روز روستا، برای کودکان روستا!

روز روستا، برای کودکان روستا!

روز روستا، برای کودکان روستا!

روز روستا، برای کودکان روستا!