عامل خجالتی بودن کشف شد!

از آنجا که فعالیت‌های مغزی افراد خجالتی اطلاعات جهانی اطراف آن‌ها را به گونه ای متفاوت پردازش می‌کند، افراد گوشه‌گیر به رفتارهای احساسی مردم به گونه‌ای متفاوت واکنش نشان می‌دهند.

عامل خجالتی بودن کشف شد!

به گزارش خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ براساس یافته‌های اخیر محققان در دانشگاه استونی بروک در نیویورک افراد بزرگسال که به شدت حساس هستند تمایل دارند در تصمیم گری‌ها بیشتر تامل کنند و زمان بیشتری برای فکر کردن اختصاص می‌دهند و با مکالمه‌های کوتاه خسته می‌شوند با این پژوهش محققان از دو گروه حساس و غیر حساس خواستند که اختلاف جزئی در یک سری تصاویر را تشخیص دهند.

محققان با استفاده از اسکن MRI و اسکن مغز افراد حساس و غیر حساس دریافتند که افراد حساس مدت بیشتری به تصاویری که دارای اختلاف دقیق‌ترو ریز تر هستند نگاه می‌کنند و فعالیت‌های مغزی ناحیه‌های خاصی برای افراد حساس هنگام ارتباط دادن اطلاعات تصویری به هم به مراتب بیشتر بود.

گفتنی است: ناحیه‌های فعال شده در مغز این افراد به طور معمول برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نسبت به پردازش اطلاعات تصویری عمیق‌ترند.

منبع :