کشف ۲۱۱ گونه جدید گیاهی و جانوری در هیمالیا

صندوق جهانی حیات وحش گزارشی منتشر کرده که در آن گونه‌های جانوری و گیاهی تازه کشف شده در منطقه هیمالیا به دنیا معرفی شده است.

کشف ۲۱۱ گونه جدید گیاهی و جانوری در هیمالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش جدید صندوق جهانی حیات وحش (WWF) مربوط به شناسایی گونه های جانوری و گیاهی تازه کشف شده در منطقه هیمالیای غربی در حد فاصل سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ می شود.

در این گزارش ۲۱۱ گونه تازه شناسایی شده شامل ۱۳۳ گیاه، ۳۹ جانور بدون مهره، ۲۶ گونه ماهی، ۱۰ گونه جانور دو زیست، یک خزنده، یک پرنده و یک پستاندار معرفی شده اند.

این درحالی است که در گزارش قبلی صندوق جهانی حیات وحش درباره گونه های تازه کشف شده، ۳۵۴ گونه در حد فاصل سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ در هیمالیای شرقی شناسایی شده بودند.

دانشمندان زیست شناس یکی از مهمترین دلایل وجود این میزان چشمگیری از گونه های ناشناخته جانوری و گیاهی در هیمالیای شرقی را موقعیت خاص جغرافیایی آن عنوان کرده اند که موجب شده تا یکی از دست نخورده ترین مناطق جهان لقب بگیرد.

صندوق جهانی حیات وحش این نقطه از جهان را محل زندگی و ادامه حیات ۱۰ هزار گونه گیاه، ۳۰۰ پستاندار، ۹۹۷ گونه مختلف پرنده، ۱۷۶ گونه مختلف از خزندگان، ۱۰۵ دو زیست و ۲۶۹ گونه ماهی آب شیرین عنوان کرده است.

از این رو می توان گفت هنوز می توان گونه های ناشناخته بیشتری را در این منطقه خاص از جهان شناسایی کرد.

منبع :