غلامرضا محبی:آزمونک فیزیک 24 مهرماه ریاضی و تجربی

آزمونک فیزیک ویژه‌ی آزمون 24 مهر 94

غلامرضا محبی:آزمونک فیزیک 24 مهرماه ریاضی و تجربی

کنکوری های عزیز رشته ی ریاضی و تجربی


سلام


در اینجا آزمونک فیزیک برای شما درنظر گرفته شده که برای آزمون 24 مهرماه مناسب است


فایل مربوطه را از ذیل دانلود نمایید.