پاسخ به سوالهای متداول در مورد آزمون 24 مهر چهارم تجربی

در مطلب زیر پاسخ به سوال هایی که در مورد برنامه یا ویژگی‌های آزمون 24 مهر مطرح شده، آورده شده است.

پاسخ به سوالهای متداول در مورد آزمون 24 مهر چهارم تجربی

دانش آموزان و مشاوران عزیز رشته تجربی در مقطع پیش دانشگاهی


در مطلب زیر پاسخ به سوال هایی که در مورد برنامه یا ویژگی های آزمون 24 مهر مطرح شده، آورده شده است.اگر غیر از این سوال ها، سوال دیگری ذهن شما را در  مورد آزمون 24 مهر درگیر کرده در مطلب زیر بنویسید تا ما پاسخ گو باشیم.


1- چرا شماره صفحه هایی که در برنامه راهبردی ذکر شده، با شماره صفحه های کتاب درسی های من همخوانی ندارد؟


توجه نمایید که برنامه راهبردی که بالای آن نسخه مهر ماه ذکر شده را مدنظر داشته  باشید . این نسخه نهایی در سایت موجود است.


از طرف دیگر اگر فارغ التحصیل هستید، توجه نمایید که برای فیزیک 1 کتاب درسی چاپ 91- برای تمامی درس های اختصاصی سال دوم ، چاپ 92 -تمامی درس های اختصاصی سال سوم، چاپ 93 - برای تمامی درس های اختصاصی سال چهارم چاپ 94 را تهیه نمایید.کتاب های درسی تغییرات داشته است.


2- تعداد سوال هر درس در آزمون چندتاست؟ 


عمومی ها هشتاد سوال است. هر درس بیست سوال


اختصاصی ها بدین شرح است:


علوم زمین 10 ، زمین شناسی 10،


 ریاضی عمومی 20 (10 سوال طراحی و 10 سوال کنکور )


، ریاضی پایه 10 سوال،


زیست پیش 20 سوال، زیست پایه 20 سوال،


فیزیک پیش 20 سوال


فیزیک یک 10 سوال،


 فیزیک سه 10 سوال،


شیمی پیش 20 ( 10 سوال طراحی و 10 سوال کنکور )


شیمی دو 20 سوال


شیمی سه 20 سوال


3- چند سوال نگاه به گذشته و چند سوال از کنکورهای سال های قبل در هر درس داریم؟


در درس های اختصاصی (هیچ درسی ) نگاه به گذشته نداریم.


فقط دو درس ریاضی عمومی و شیمی پیش سوال از کنکورهای سال های قبل دارد و تمامی سوال های بقیه درس ها طرح نو هستند.