کارنامه رتبه 1 رشته مکانیک خودرو در کنکور سراسری94

درصد رتبه 1 رشته مکانیک

کارنامه رتبه 1 رشته مکانیک خودرو در کنکور سراسری94

درصد و نمره کل رتبه 1 رشته مکانیک خودرو در کنکور سراسری 94 را در زیر مشاهده    می کنید.

کارنامه رتبه 1 رشته مکانیک خودرو در کنکور سراسری94

کارنامه رتبه 1 رشته مکانیک خودرو در کنکور سراسری94


مهدی ترابی
تدریس ویژه مناطق زلزله زده - فصل پنجم -ژنتیک جمعیت از زیست شناسی چهارم تجربی
چهارم تجربی     دبیر : محمد عمارلو