افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی از زبان بتول نوروزی

افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی از زبان بتول نوروزی را در زیر بخوانید...

افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی از زبان بتول نوروزی

بتول نوروزی:

من اولین تجربه‌ی افتتاحیه‌ را در این سفر داشتم و از این‌که به عنوان نماینده‌ی بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی برای افتتاحیه رفتم خیلی خوشحالم و باعث افتخار من است.

من به همراه آقای فرشادی و صارمی و خانم طالبی به روستاهای طوف و چشمه چفته در روداب رفتیم در روستاهای طوف تعداد 8 نفر، 4 دختر و 3 پسر بودند که در آن‌جا هدایا را به آن‌ها تقسیم کردیم و با آن‌ها و مسئول آموزش و پرورش عکلس گرفتم و تمامی آن‌ها از این کلاس خیلی خوشحال بودند و دعای خیری کردند. روستای بعدی چشمه چفته بود تعداد دانش آموز آن 6 نفر بودند در این روستا هدایا را تقدیم کردیم و خیلی خوشحال بودند و من در این سفر تحت تاثیر قرار گرفتم و من خودم بچه‌ی روستا هستم و بار دیگر خوشحالی بچه‌های روستا را با چشم دیدم و واقعا خوشحال کردن آن بچه‌ها در روستاهای صعب العبور یک کار انسانی و شایسته بود.

خوشحال کردن بچه‌هایی که در خانه‌های استیجاری درس می‌خوانند و همیشه نگران چکه کردن آب از سقف اتاق و خیس شدن کتاب‌هایشان بودند و حالا دارای یک کلاس درس خوب و مستقل برای خودشان بودند باعث افتخار بنیاد و من است و واقعا این سفر یکی از بهترین سفرهای من بود.


افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی از زبان بتول نوروزی