افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی از زبان احمد شفیعی

افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی از زبان احمد شفیعی را در زیر بخوانید...

افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی از زبان احمد شفیعی

احمد شفیعی: 

جمعیت پرتلاش و پرانرژی روستانشین در استان کهکیلویه وبویر احمد بامشاهده تلاشی که برای فراهم آوردن امکانات حداقلی و درعین حال حمایت همه جانبه و پررنگ آقای قلم چی (مدیر و واقف  بنیادعلمی آموزشی قلم چی )وهیئت همرا ایشان که ازتهران واز استان خودشان برای اهتمام به تحصیل فرزندان این منطقه انجام شده، برای علم آموزی به حرکت موثر در خواهند آمد .

به بیان دیگر این حضور در این منطقه باعث انگیزه حرکتی موثری درمسیر علم آموزی خواهدشد.

ساختمان مدرسه برای فرزندان روستا بسیار مفید وکارگشا است .درعین حال حضور گرم وصمیمانه خیرین وهئیت همرا ه  مدیر بنیاد علمی آموزشی قلم چی که همگی از فعالان عرصه آموزش هستند ایجاد انگیزه آموزشی به مراتب اثر گذار تری از اهدای مدرسه دارد .

   در زمانی که مدرسه اهدا شده ومعلم ودانش آموز و ضرورت سوادآموزی همزمان  مورد توجه قرار می گیرند اثر بخشی این تلاش خیر خواهانه واین وظیفه انسانی کامل می شود. 


افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی از زبان احمد شفیعی