لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (5)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (5)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/


Lose heart: مأیوس شدن    

Take heart: دل و جرئت پیدا کردن  

With heavy heart: غمگین                  

Hard-working: پر کار- سخت‌کوش

Part: عضو- قسمت- منطقه- قطعه- نقش

Parts of speech: اجزای جمله      

Play a part in something: در کاری نقش داشتن

Take a part: قطعه قطعه کردن      

Pump: پمپاژ کردن- لاستیک باد کردن

Blood: خون- تبار              

Bloodless: کم‌خون

Blood-group: گروه خونی

Blood pressure: فشار خون

Muscle: عضله- ماهیچه

Muscular: عضلانی-‌ قوی    

مجتبی درخشان گرمی

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب