افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی قلم‌چی اززبان مدیرکتابخانه‌های یاسوج

افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی قلم‌چی اززبان مدیرکتابخانه‌های عمومی را در زیر بخوانید...

افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی قلم‌چی اززبان مدیرکتابخانه‌های یاسوج

خانم قربانی مدیر کتابخانه‌های عمومی:

از موارد قابل توجه این مراسم افتتاح، حضور اکثریت مردم بومی بخش مارگون بود که در نوع خود بی‌نظیر است. انسان‌های ساده‌ای که با نگاه‌های گرم و صمیمی خود چشم به کمک‌های انسان‌دوستانه خیّرین بودند. دانش‌آموزانی که با اشک شوق و خوشحالی از نگاه‌های مهربانانه از آقای قلم‌چی تشکر می‌کردند و شور و اشتیاق فراوان در چشم‌های آن‌ها هویدا بود.

در بازدید از کتابخانه‌ی فجر دولت‌آباد یاسوج که به وسیله‌ی کانون فرهنگی تجهیز شده بود، حضور کودکان خردسال مهدکودک که برای بازی و سرگرمی کتابخانه انتخاب کرده بودند در نوع خود بی‌نظیر بود. دانش‌آموزان خواستار جدا شدن سالن قرائت‌خانه شدند که بتوانند هر روز از کتابخانه استفاده کنند. تعداد اعضای کتابخانه نزدیک 600 نفر بود و کتابخانه بالغ بر 2هزار کتاب دارد.

در بازدیدی از دانشگاه فرهنگیان، آقای قلم‌چی قول مساعد برای تجهیز کتابخانه را دادند و خواستار جابه‌جایی مخزن به مکانی دیگر شدند و اظهار امیدواری کردند که با این کار دانشجویان از فضای کتابخانه نهایت استفاده را بکنند و این حاکی از مشتاقی دانشجویان جهت استفاده‌ی روزافزون از امکانات فراهم شده بود.