لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (3)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (3)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/


Action: کار- عمل- فعالیت- حرکت   

Active: فعال- جدی 

 Activity: فعالیت- سرگرمی 

Active verb: فعل معلوم    

Look strong: قوی به نظر رسیدن   

Shape: شکل- قالب- وضع جسمانی   

Keep In shape:  متناسب ماندن- سرحال ماندن      

In shape: متناسب- سرحال  

Go out of shape: از ریخت افتادن

Take shape: شکل گرفتن            

مجتبی درخشان گرمی

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب