بهترین کتاب کانون از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی سال 94 (7)

می‌دانیم که اولین گام برای برنامه‌ریزی، انتخاب درست کتاب است و برای رسیدن به موفقیت باید در انتخاب منابع مطالعاتی دقت بسیار داشت.

بهترین کتاب کانون از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی  سال 94 (7)

می‌دانیم که اولین گام برای برنامه‌ریزی، انتخاب درست کتاب است و برای رسیدن به موفقیت باید در انتخاب منابع مطالعاتی دقت بسیار داشت. انتخاب درست منابع مطالعاتی نقش بسیار زیادی در تثبیت آموخته‌ها دارد. وقتی با دانش‌آموزان یک‌رقمی صحبت می‌کردم متوجه شدم هر کدام از این دانش‌آموزان در انتخاب منابع خود مدیریت خاصی داشتند و یکی از دلایل پیشرفت خودشان را تک‌منبعی بودن می‌دانند و این‌که به هیچ عنوان با تعدد منابع ذهن خود را آشفته نکرده بودند.


گلنار  حسن‌زاده، رتبه‌ی 3 منطقه‌ی 1 از اصفهان (1 سال کانونی)

کتاب آبی زبان انگلیسی به دلیل جامع بودن بهترین کتاب بود. کتاب زرد عمومی هم باعث آشنایی با سؤالات کنکور می‌شد و از آن‌جا که به صورت مبحثی بود نقش مهمی در آشنایی با سؤالات داشت.


کیانا تدبیر،  رتبه‌ی 1 تجربی منطقه‌ی 2  و رتبه‌ی 2  کشور (6 سال کانونی)

کتاب زرد عمومی و زرد اختصاصی و 30 سال کنکور فیزیک بهترین کتاب بودند. من از کتاب زرد عمومی در تابستان استفاده کردم.


لاله فروتنی، رتبه‌ی 9 تجربی منطقه‌ی 2  و 19 کشور از سیرجان (4 سال کانونی)

کتاب آبی زیست‌شناسی باعث آشنایی با سؤالات کنکور‌های سال گذشته می‌شد.