بهترین کتاب کانون از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی سال 94 (6)

انتخاب درست منابع مطالعاتی نقش بسیار زیادی در تثبیت آموخته‌ها دارد.

بهترین کتاب کانون از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی  سال 94 (6)

می‌دانیم که اولین گام برای برنامه‌ریزی، انتخاب درست کتاب است و برای رسیدن به موفقیت باید در انتخاب منابع مطالعاتی دقت بسیار داشت. انتخاب درست منابع مطالعاتی نقش بسیار زیادی در تثبیت آموخته‌ها دارد. وقتی با دانش‌آموزان یک‌رقمی صحبت می‌کردم متوجه شدم هر کدام از این دانش‌آموزان در انتخاب منابع خود مدیریت خاصی داشتند و یکی از دلایل پیشرفت خودشان را تک‌منبعی بودن می‌دانند و این‌که به هیچ عنوان با تعدد منابع ذهن خود را آشفته نکرده بودند.