بهترین کتاب کانون از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی سال 94 (5)

می‌دانیم که اولین گام برای برنامه‌ریزی، انتخاب درست کتاب است و برای رسیدن به موفقیت باید در انتخاب منابع مطالعاتی دقت بسیار داشت.

بهترین کتاب کانون از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی  سال 94 (5)

می‌دانیم که اولین گام برای برنامه‌ریزی، انتخاب درست کتاب است و برای رسیدن به موفقیت باید در انتخاب منابع مطالعاتی دقت بسیار داشت. انتخاب درست منابع مطالعاتی نقش بسیار زیادی در تثبیت آموخته‌ها دارد. وقتی با دانش‌آموزان یک‌رقمی صحبت می‌کردم متوجه شدم هر کدام از این دانش‌آموزان در انتخاب منابع خود مدیریت خاصی داشتند و یکی از دلایل پیشرفت خودشان را تک‌منبعی بودن می‌دانند و این‌که به هیچ عنوان با تعدد منابع ذهن خود را آشفته نکرده بودند.


سارا همتی، رتبه‌ی 1 تجربی کشور

بهترین کتاب کانون کتاب زرد عمومی و اختصاصی است و باعث آشنایی با سؤالات کنکور‌های سال گذشته می‌شود. هم‌چنین پاسخ‌نامه‌ی تشریحی و کامل دارد و به نکات بسیار مهمی اشاره می‌کند که باعث یادآوری آن‌ها می‌شود.


مسلم شهسواری، رتبه‌ی 8  ایثارگران و از تهران (1 سال کانونی)

کتاب آبی زیست‌شناسی بهترین کتاب بود زیرا سؤالات به صورت طبقه‌بندی شده بود و باعث آشنایی با تیپ سؤالات کنکور سراسری می‌شد. کتاب بنفش فیزیک نیز سطح و تیپ سؤالات بسیار بالایی داشت و نزدیک به سؤالات کنکور امسال بود.


رضا فدوی، رتبه‌ی 12 انسانی منطقه‌ی 1 از تهران (2 سال کانونی)

کتاب آبی دین و زندگی به دلیل این‌که مطالب کتاب درسی را به صورت خلاصه و نکته‌وار آورده بود بهترین کتاب برای من بود و باعث تمرکز بسیار بر روی آیات و احادیث می‌شد.