فرناز طالبی: بهترین مکان دنیا

در حاشیه‌ی افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی، این سفر را از دید فرناز طالبی بخوانید...


اکنون با جانم لمس کرده ام درس زمان کودکی ام را: بهترین مکان دنیا کجاست؟

اکنون دانستم جایی که در آن خندیدم، گریستم، دوست شدم و بهترین درس های زندگی ام را آموختم، همین جا، بهترین مکان دنیا بود.

وقتی شکفتن شادی در چشمان بی قرار کودکان طوف و چشمه چفته را برای نشستن در این مدرسه ی کوچک دیدم، از شوق در دل گریستم و زمزمه کردم:

" ای دبستانی ترین احساس من

بازگرد این مشق ها را خط بزن"


فرناز طالبی: بهترین مکان دنیا


پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب