روشی برای مطالعه‌ی درس شیمی

به خاطر داشته باشید که خواندن 10 صفحه از کتاب شیمی مشابه خواندن 10 صفحه از یک کتاب تاریخ یا ادبیات نیست.به‌ خاطر داشته باشید که خواندن 10 صفحه از کتاب شیمی مشابه خواندن 10 صفحه از یک کتاب تاریخ یا ادبیات نیست. متن مربوط به این درس پیچیده‌تر است؛ زیرا شامل فرمول‌ها، نمودارها، تصاویر و مفاهیم مشکل است؛ بنابراین نیاز دارید برای خواندن، فکر کردن و انجام تکالیف زمان بیش‌تری اختصاص دهید. به عنوان مثال ممکن است برای تسلط بر 5 صفحه از کتاب شیمی نیاز به 50 دقیقه زمان داشته باشید.

سعی کنید تا قدرت انتقال خود را بهبود بخشید. تکالیف را دسته‌بندی کنید و آن‌ها را به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم کنید. برای مثال برای مطالعه‌ی 20 صفحه از کتاب، آن را به 4 بخش 5 صفحه‌ای تقسیم کنید.

به طور فعال مطالعه کنید و به دنبال ایده‌ها و فکرهای بهتر برای یادگیری باشید و نکات مهم را برجسته و نکات خیلی مهم را در حاشیه‌ی کتاب یادداشت کنید. از ایده‌‌های کلیدی در حاشیه‌ی کتاب استفاده کنید. هنگامی که می‌خواهید در حاشیه‌ی کتاب خود مطلبی بنویسید بهتر است که از ایده و تفکر خود مثال‌ها یا فرمول‌ها را شرح دهید؛ زیرا این روش به اندازه‌ی کلمات داخل متن مهم هستند.

هنگام مطالعه ممکن است سؤال برای‌تان پیش بیاید. آن‌ها را در یک برگه‌ای بنویسید و سعی کنید جواب آن‌ها را پیدا کنید. در اولین فرصت از دبیر، دوستان، پشتیبان یا فامیل بپرسید.

برای یادداشت‌هایی که در کلاس یا کتاب‌های مختلف در ارتباط با درس تهیه کرده‌اید یا نکاتی که از تست‌ها (مخصوصاً تست‌های نزده و غلط) استخراج کرده‌اید، زمان مناسبی در نظر بگیرید و سعی کنید آن‌ها را در یک دفترچه‌ی مخصوص خلاصه‌نویسی کنید.

بلافاصله بعد از کلاس وقت مناسبی را برای ویرایش و مرور یادداشت‌های خود در نظر بگیرید؛ زیرا این زمان، بهترین فرصت برای کشف ایده‌ها و مفاهیمی خواهد بود که شاید سر کلاس از آن‌ها چیزی متوجه نشده‌اید یا ناقص درک کرده‌اید. سعی کنید مطالب را با کتاب درسی خودتان مقایسه کنید و درستی کشف ایده‌ی خود را دریابید.

برای آماده شدن برای امتحان وقت مناسبی را در نظر بگیرید و تعدادی نمونه‌سؤال از سال‌های گذشته کار کنید؛ سپس با استفاده از آن‌ها مسائل مشابه را مورد بررسی قرار دهید و برای هر کدام روش حل مناسبی طراحی کنید. در صورت نیاز معادله یا فرمول مربوط به مسائل را از کتاب درسی خود پیدا کنید. هنگام جواب دادن به سؤالات و مسئله‌ها به خود اطمینان دهید که قادر هستید به سؤال، پاسخ مناسبی دهید. برای افزایش اطمینان می‌توانید از خود بپرسید که این مسئله جزء کدام دسته از مواردی است که قبلاً حل کرده‌‌اید. در ذهن خود مسائلی را به خاطر آورید که قبلاً در دفترچه‌ی مکمل سؤالات کتاب خود به آن‌ها پاسخ داده‌اید.

یکی از هم‌کلاسی‌های خود را به عنوان شریک مطالعاتی خود انتخاب کنید و حداقل هفته‌ای یک‌بار درس‌ها را با یکدیگر مرور کنید و مطالب درسی را برای هم شرح دهید. در انتخاب شریک مطالعاتی خود دقت کنید که شخصی جدی و قابل اطمینان و صادق در درس خواندن باشد. از یکدیگر امتحان بگیرید و مطالب را با صدای بلند برای هم توضیح دهید.

حل تمرین‌ها و شرح مسائل را با صدای بلند انجام دهید و تصور کنید که شیمی را به شخص دیگری درس می‌دهید. این روش، مفاهیم را در حافظه‌ی بلندمدت قرار می‌دهد.

بعد از هر امتحان زمان مناسبی را برای مرور سؤالات امتحانیدر نظر بگیرید و به رفع اشکالات خود بپردازید.

من در حل کردن مسائل شیمی مشکل دارم. آیا درست است از مطالعه‌ی آن‌ها صرف نظر کنم؟

تعداد سؤال‌هایی که نیاز به محاسبه‌های عددی و استوکیومتری دارند، حدود 30 درصد کل سؤال‌های شیمی و قابل توجه است؛ بنابراین بهتر است این مشکل را حل کنید! بسیاری از مسائل عددی در شیمی مثل مسائل ترمودینامیک شیمی (ترموشیمی)، سینتیک و تعادل‌ها، مسائل ساده‌ای هستند و کنار گذاشتن آن‌ها به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. بهتر است با کمی وقت گذاشتن و حل مسائل نمونه‌ی بیش‌تر، به این گونه مسائل تسلط پیدا کنید.

اهمیت تست زدن و تست زدن بیش از حد معمول در شیمی چگونه است؟

کم‌تر از ریاضی و فیزیک است. به طور کلی در درس‌هایی که جنبه‌ی حفظی بیش‌تری دارند، به جای حل تست‌های بیش از حد معمول، بهتر است به مطالعه‌ی دوباره و عمیق کتاب درسی و خلاصه‌ها بپردازید. در درس‌های ریاضی و فیزیک، معنای تستِ بیش‌تر حل کردن، تسلط بیش‌تر بر درس است اما در شیمی باید پس از مطالعه‌ی عمیق کتاب درسی به حل تست‌های کنکور سراسری از چند سال گذشته