گفت‌وگو با مینا خیرآبادی، رتبه‌ی 11 انسانی منطقه‌ی 3 از سراب

از کتاب‌های آبی هشت درس در هشت کتاب استفاده می‌کردم که کتاب مربوط به ریاضی و عربی آن عالی بود.

گفت‌وگو با مینا خیرآبادی، رتبه‌ی 11 انسانی منطقه‌ی 3 از سراب

چند سال عضو کانون بودی؟

من از تابستان امسال در آزمون‌ها شرکت کردم.

دلیل این پیوستگی چه بوده است؟

کانون برنامه‌ی جامع و کاملی داشت؛ به طوری که همه‌ی درس‌ها در فواصل زمانی مناسب گنجانده شده بود. هم‌چنین آزمون دو هفته یک‌بار از نظر زمان عالی بود. جامعه‌ی آماری بالای کانون هم برایم مهم بود.

در این یک سال در چند آزمون غیبت داشتی؟

اصلاً غیبت نداشتم.

نظرت در مورد برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها چیست؟

مهم‌ترین ویژگی این برنامه جامع بودن آن و هم‌چنین ایستگاه‌های جبرانی برای درس‌های نخوانده است.

با برنامه‌ی راهبردی تابستان موافق هستی؟ خودت در این آزمون‌ها شرکت می‌کردی؟

من در آزمون‌های تابستان هم شرکت کردم. برنامه‌ی تابستان با توجه به این‌که شامل چند درس‌ از سال چهارم هم می‌شود مفید است. من در قسمت نگاه به آینده درس‌های عربی و ریاضی را مطالعه کردم که باعث آرامشم در طول سال شد. هم‌چنین در ایام مدرسه دید بازتری نسبت به این درس‌ها داشتم.

برنامه‌ی ویژه‌ات در طول سال چه بود؟

برنامه‌ی شخصی من کاملاً مطابق با برنامه‌ی تابستان بود و فکر می‌کنم بهترین نتیجه را هم در آزمون‌ها و هم در کنکور گرفتم.

در دوران طلایی نوروز چه کردی؟

با برنامه‌ریزی‌ای ‌که داشتم توانستم درس‌های سال دوم و نیم‌سال اول پیش‌دانشگاهی را کامل مرور کنم.

سه آزمون جامع آخر پروژه‌ی هشتم و مهم‌ترین پروژه‌ی برنامه‌ی راهبردی است. در این دوران برنامه‌ات چه بود؟

در هر سه آزمون جامع شرکت کردم و این فرصت خوبی بود تا بتوانم در هر هفته، چند درس عمومی و چند درس اختصاصی را مرور کنم.

نظرت در مورد این سه آزمون چیست؟

از لحاظ محتوا و برنامه خوب بود، ولی به نظرم سطح سؤالات آسان بود.

تا چه میزان منابع مطالعاتی کانون را به کار می‌بردی؟

از کتاب‌های آبی هشت درس در هشت کتاب استفاده می‌کردم که کتاب مربوط به ریاضی و عربی آن عالی بود.

در مورد نقش اولیا هم توضیح بده.

همکاری خوبی با من داشتند و شرایط را برایم فراهم می‌کردند.

آیا روز جمعه آزمون‌ها را تحلیل می‌کردی؟

سؤالات غلط و نزده را تحلیل می‌کردم.

از انتخاب رشته‌ات بگو.

من رشته‌ی روان‌شناسی را با توجه به علاقه‌ی خودم و توانایی‌های فردی‌ام انتخاب کردم.