روزی برای اولیا و مربیان

در این سال‌ها که با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور گفت‌وگو می‌کنم، یک نکته‌ی بسیار مهم را در صحبت‌های‌شان تأکید می‌کنند و آن‌هم ارتباط مداوم و اثرگذار با مدرسه است.

روزی برای اولیا و مربیان

در این سال‌ها که با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور گفت‌وگو می‌کنم، یک نکته‌ی بسیار مهم را در صحبت‌های‌شان تأکید می‌کنند و آن‌هم ارتباط مداوم و اثرگذار با مدرسه است. بعضی از آن‌ها خودشان عضو انجمن اولیا و مربیان مدرسه بودند و بقیه نیز به صورت منظم و مداوم به مدرسه می‌رفتند و وضعیت آموزشی فرزند خود را پیگیری می‌کردند.

بعضی از اولیا فکر می‌کنند حتماً باید مسئله‌ای پیش بیاید تا به مدرسه فرزندشان مراجعه کنند، در صورتی که هر چه‌قدر این ارتباط بیش‌تر باشد، فرزند احساس بهتری دارد و موضوع علم و دانش برایش پررنگ‌تر و مهم‌تر می‌شود.

این نقطه‌ی قوت اولیای رتبه‌های یک‌رقمی می‌تواند درسی برای همه‌ی ما باشد تا مراجعه به مدرسه و گفت‌وگو با اولیای مدرسه‌ی فرزندمان را در برنامه‌های خود قرار دهیم و در فواصل زمانی مشخص هفته‌ای، دو هفته‌ای یا ماهانه به مدرسه مراجعه کنیم. این‌گونه هم خودمان احساس بهتری خواهیم داشت و هم فرزندمان رضایت بیش‌تری از ما خواهد داشت.