با این حواس‌پرتی، خودمان را ناتوان نسازیم

او نمی‌توانست در برابر تلفن همراه خود مقاومت کند. عصرها با پیامک‌های جورواجور سرگرم بود.

با این حواس‌پرتی، خودمان را ناتوان نسازیم

او نمی‌توانست در برابر تلفن همراه خود مقاومت کند. عصرها با پیامک‌های جورواجور سرگرم بود. شب‌ها در خانه به جای گفت‌وگو با برادر، خواهر، مادر و پدر با تلفن هوشمند و تبلت وقت می‌گذراند. پدر و مادرش از عدم حضور او در منزل شکایت داشتند.

مردمان بسیاری به طور مستمر رایانه‌ها و تلفن هوشمند خود را بررسی می‌کنند؛ زیرا نگران دریافت اطلاعات جدید بعد از دیگران هستند و به طور مداوم برای پست‌های رسانه‌های اجتماعی خود پیام می‌گذارند و اظهارنظر می‌کنند و اگر اجازه‌ی چنین کاری به آن‌ها داده نشود مضطرب می‌شوند. پژوهشگران ثابت کرده‌اند که فقط وجود تلفن بهره‌وری و اعتماد افراد را کاهش می‌دهد. دانش‌آموزی که حین مطالعه متوقف می‌شود یادگیری مفاهیم زمان بیش‌تری از او می‌گیرد و نگرانی او را بیش‌تر می‌کند.

شواهد نشان می‌دهد که نمی‌توان در حالی که درس می‌خوانیم ایمیل خودمان را نیز بررسی کنیم. اما برای بازگشت به تمرکز چه باید کرد؟ من در صحبت بسیاری از دانش‌آموزان، اولیا و معلمان دریافتم می‌توان بعضی از عادت‌های استفاده از تکنولوژی را به‌تدریج از خود دور کرد.

1. نخست باید تمام حالات و رفتار ارتباط الکترونیک خود را بررسی کنید.

2. روزها همه‌ی این وسایل را خاموش کنید.

3. هشداری دو‌ساعته برای خودتان تنظیم کنید و پس از زنگ، فقط 5 دقیقه به بررسی پیام‌های خود اختصاص دهید.

4. این فرایند را تا زمانی تکرار کنید که خروج شما از شبکه‌ی ارتباط‌ها به چندین ساعت افزایش یابد.

5. شب‌ها یک ساعت قبل از خواب از کار با ابزارهای دیجیتال خودداری کنید.

6. وقتی آماده‌ی خواب می‌شوید آن‌ها را از اتاق خواب خود خارج کنید.