با پدر و مادرها تا آزمون تیزهوشان (2)

همراهی پیوسته و صمیمانه‌ی اولیا، انگیزه‌ی دانش‌آموزان برای انجام دادن درست کارهای ساده برای پیشرفت در آزمون‌ها را چند برابر می‌کند.

با پدر و مادرها تا آزمون تیزهوشان (2)

همراهی پدر و مادر با دانش‌آموز تا آزمون تیزهوشان نقش بسزایی در موفقیت و کسب نتیجه‌های مطلوب دارد. همراهی پیوسته و صمیمانه‌ی اولیا، انگیزه‌ی دانش‌آموزان برای انجام دادن درست کارهای ساده برای پیشرفت در آزمون‌ها را چند برابر می‌کند.

برای هر آزمون یک پیشنهاد برای همراهی هدفمندتر ارائه می‌شود و امید است مورد توجه و قابل اجرا برای پدران و مادران عزیز باشد.

پیشنهاد دوم:

قبل از یکی از آزمون‌های برنامه‌ای از دانش‌آموزتان بخواهید در جلسه‌ی آزمون، سؤالات دفترچه را علامت‌گذاری کند و از علامت ضربدر برای سؤال‌های وقت‌گیر و از علامت منها برای سؤال‌های دشوار استفاده کند. بعد از آزمون به دانش‌آموزتان بگویید که تصمیم دارید کتاب خودآموزی این آزمون را شما بنویسید. خودکارهای رنگی برای تکمیل کتاب خودآموزی به کار ببرید و با استفاده از رنگ‌ها، نکته‌ها و علت اشتباهات و بی‌دقتی‌ها را مشخص کرده و از هم جدا کنید. در طول مدتی که این کار را انجام می‌دهید دانش‌آموز با دقت رفتارتان را زیر نظر دارد و از ذوقی که برای تکمیل کتاب خودآموزی کرده‌اید، ذوق‌زده خواهد شد. پس از نوشتن سؤالات در کتاب خودآموزی، کتاب را در اختیار دانش‌آموز قرار دهید و از او بخواهید نوشته‌های‌تان را یک بار مرور کند و این مرور را در پایان هر هفته و به‌ویژه هفته‌ی دوم  قبل از آزمون در برنامه‌ی مطالعاتی خود داشته باشد.

با انجام این کار، الگوهای درست و اجرای صحیح روش‌ها را به صورت غیر مستقیم به دانش‌آموزتان یاد می‌دهید و او را ترغیب به تکمیل کتاب خودآموزی می‌کنید. شک نکنید برای آزمون‌های بعدی، دانش‌آموز خودش با علاقه و اشتیاق کتاب خودآموزی را خواهد نوشت.