درس هر روز را اگر دوست داشتید، همان روز بخوانید

زندگی عرصه‌ی تلاش برای پیروزی‌هاست. حتی یک متر از این کره‌ی خاکی جایی برای شکست و ناکامی نیست.

درس هر روز را اگر دوست داشتید، همان روز بخوانید

زندگی عرصه‌ی تلاش برای پیروزی‌هاست. حتی یک متر از این کره‌ی خاکی جایی برای شکست و ناکامی نیست. خداوند همه‌ی انسان‌ها را برای موفقیت آفریده است. البته قرار نیست زندگی را به خودتان سخت بگیرید. هر طور که دلتان می‌خواهد رفتار کنید!

راستش من اگر روزی در مقام تدریس قرار بگیرم به دانش‌آموزانم نمی‌گویم که حتماً باید درس بخوانند، امتحان بدهند یا تکلیف بنویسند؛ ولی یک نکته را هر روز برای‌شان یادآوری می‌کنم که حتی یک متر از این کره‌ی خاکی پهناور جایی برای راحتی انسان‌هایی که تلاشی برای آرزوهای‌شان نمی‌کنند، نیست.

دانش‌آموز عزیزم! اصلاً مهم نیست که تو به برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌هایت عمل نکردی ولی مهم است که بدانی فقط خودت مسئول آینده‌ات هستی.

درس خواندن و درست درس خواندن همه‌ی کاری است که شما باید انجام دهید. اگر از روش‌های اصولی استفاده کنید، درس خواندن برای‌تان تبدیل به یک تفریح می‌شود. من در دوران تحصیلم حتی در دانشگاه یک روش آسان برای این کار داشتم که باعث می‌شد در زمان کم‌تری مطالب بیش‌تری بیاموزم. هر بار که از کلاس درس برمی‌گشتم سعی می‌کردم گفته‌های معلمم را به یاد بیاورم و روی کاغذ بنویسم. بعد از آن یک بار جزوه یا کتاب درسی‌ام را مرور می‌کردم. این کار باعث می‌شد آموخته‌هایم تثبیت شود. این روش معجزه می‌کرد. در روزهایی که امتحان هفتگی یا امتحان پایان ترم داشتم در کم‌ترین زمان ممکن همه‌ی مطالب را مرور می‌کردم و می‌دیدم که همه چیز در حافظه‌ی بلندمدتم ثبت شده است. از زمان باقی‌مانده هم برای تمرین بیش‌تر استفاده می‌کردم. تداوم همین روش ساده باعث شد همیشه یک قدم جلوتر باشم.

شما دوست دارید یک قدم از رقیب‌های‌تان جلوتر باشید؟