شمارش معکوس برای مرگ آنتی‌بیوتیک‌ها

مقاومت میکروبی نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های رایج مصرفی سبب افزایش مرگ و میرهای ناشی از عفونت شده است.

شمارش معکوس برای مرگ آنتی‌بیوتیک‌ها

دکتر رحیمی عضو مراقبت‌های دارویی بیمارستان بقیةاللهدر گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: متاسفانه روند تولید داروها بویژه آنتی بیوتیک‌ها بسمت تولید سود بازده پیش می‌رود و تلاشی برای ساخت آنتی‌بیوتیک‌های جدید که اثر بخشی مهمتری داشته باشند صورت نمی گیرد، در کنار این مساله متاسفانه عدم دفع نادرست زباله‌های بیمارستانی و  استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های قوی به بیمار در اوایل بستری شدن، مقاوم بیماری را در مقابل آنتی بیوتیک‌ها کاهش داده است.

وی اشاره کرد: درحال حاضر افزایش مقاومت‌های میکروبی را در مقابل آنتی بیوتیک‌ها در فاصله کوتاه مدت 6 ماه پس از تولید را شاهدیم که این وضع بسیار نگران کننده است.

وی افزود: متاسفانه تاکنون روش جایگزین برای آنتی بیوتیک‌ها معرفی نشده است و افراد باید سعی کنند تا حد ممکن از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها خودداری نمایند چرا که متاسفانه روند مقاومت به آنتی بیوتیک در کشور درحال افزایش می‌باشد.

منبع :