15 مهر 94، دبیرستان قلم‌چی رشت افتتاح می‌شود

15 مهر 94، دبیرستان قلم‌چی رشت افتتاح خواهد شد....

15 مهر 94، دبیرستان قلم‌چی رشت افتتاح می‌شود

به همت بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی، مدرسه‌ی دوره‌ی اول متوسطه دخترانه‌ی قلم‌چی در رشت استان گیلان ساخته شد و در تاریخ 15 مهر 1394 با حضور کاظم قلم‌چی (واقف و متولی بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی)، دکتر حافظی (رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز)، تنی چند از روسای مجمع خیرین استان‌ها، مسئولان این استان، تعدادی از مسئولان و خیرین نمایندگی‌های بنیاد در شهرهای دیگر و برخی از همکاران بنیاد از تهران، افتتاح می‌شود. این دبیرستان، شامل 9 کلاس با زیربنای 1440 مترمربع است و ساخت آن از اردیبهشت 94 آغاز شده بود.


عصر سه شنبه 5 خرداد 1394، کاظم قلم چی به همراه جمعی از همکاران بنیاد قلم چی و مهندس مقدم مدیر کل محترم نوسازی مدارس استان گیلان از روند اجرایی پروژ ه ۹کلاسه صنیعی تهرانی در شهرستان رشت بازدید نمودند. گزارش این بازدید را می‌توانید در سایت کانون مشاهده فرمائید.

15 مهر 94، دبیرستان قلم‌چی رشت افتتاح می‌شود

بازدید جمعی از همکاران بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی از پروژه در حال ساخت دبیرستان قلم‌چی رشت (استان گیلان)- 5 خرداد 1394


تصاویری از این مدرسه در زیر ارائه شده است:

15 مهر 94، دبیرستان قلم‌چی رشت افتتاح می‌شود

15 مهر 94، دبیرستان قلم‌چی رشت افتتاح می‌شود

15 مهر 94، دبیرستان قلم‌چی رشت افتتاح می‌شود

15 مهر 94، دبیرستان قلم‌چی رشت افتتاح می‌شود

15 مهر 94، دبیرستان قلم‌چی رشت افتتاح می‌شود

15 مهر 94، دبیرستان قلم‌چی رشت افتتاح می‌شود

15 مهر 94، دبیرستان قلم‌چی رشت افتتاح می‌شود

15 مهر 94، دبیرستان قلم‌چی رشت افتتاح می‌شود

15 مهر 94، دبیرستان قلم‌چی رشت افتتاح می‌شود

15 مهر 94، دبیرستان قلم‌چی رشت افتتاح می‌شود

لازم به ذکر است که گزارش کاملپس از افتتاح، در سایت کانون ارائه خواهد شد.


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی