دفتر هوشمند برنامه‌ریزی

نقاط قوت و ضعف یک دانش‌آموز از طریق دفتر برنامه‌ریزی به‌راحتی قابل تشخیص است.

دفتر هوشمند برنامه‌ریزی

نقاط قوت و ضعف یک  دانش‌آموز از طریق دفتر برنامه‌ریزی به‌راحتی قابل تشخیص است. به عنوان مثال اگر دانش‌آموزی در درس خاصی افزایش تراز یا افت تراز داشته باشد یکی از دلایل این افت می‌تواند افزایش یا کاهش  ساعت مطالعه‌ی آن درس باشد و این ساعت مطالعه از طریق این دفتر قابل بررسی است. یکی از دلایل بالا یا پایین بودن تراز هر درس ممکن است این باشد که دانش‌آموز زمان مناسبی را برای مطالعه‌ی آن درس انتخاب کرده یا نکرده است. زمان مطالعه‌ی درس‌ها را نیز می‌توان از طریق دفتر برنامه‌ریزی  ارزیابی کرد و در هر مورد تصمیم درستی گرفت. ممکن است دانش‌آموزی، مشکل محدودیت وقت داشته باشد. با بررسی دفتر می‌توان میزان فوق برنامه‌اش را سنجید و آن را کاهش داد یا برعکس دانش‌آموزی آن قدر ساعت مطالعه‌اش زیاد است که سبب خستگی و دلزدگی او از درس شده است. با بررسی دفتر برنامه‌ریزی میزان فوق برنامه‌اش را می‌توان افزایش داد. هم‌چنین اگر دانش‌آموز خودش برای هفته‌ی بعد پیش‌بینی داشته باشد، اراده‌ی او را برای اجرای پیش‌بینی‌هایش افزایش می‌دهد. دیگر این‌که نکات مثبت و منفی خودش را بیان می‌کند و چون نکات منفی از سوی خودش مطرح می‌شود، راحت‌تر رفع می‌شود. جدول جمع ساعات هفتگی نیز باعث می‌شود که همیشه متوجه میزان مطالعه‌اش باشد و سعی در افزایش آن داشته باشد. از خواص این دفتر، آموزش مدیریت زمان توسط دانش‌آموزان است. ویژگی دیگر این دفتر این است که باعث رشد شخصیتی و اعتمادبه‌نفس می‌شود. در کل اگر دانش‌آموزان به طور جدی و کامل دفتر برنامه‌ریزی را پر کنند از لحاظ علمی و فرهنگی و حتی شخصیتی رشد و پیشرفت پیدا می‌کنند.

خرید کتاب