ما یک خانواده هستیم (به مناسبت روز خانواده)

سلام به همه‌ی شما عزیزان! تقویم را ورق زده‌اید؟ می‌دانید که امروز روز ماست؟ روز خانواده.

ما یک خانواده هستیم (به مناسبت روز خانواده)

سلام به همه‌ی شما عزیزان! تقویم را ورق زده‌اید؟ می‌دانید که امروز روز ماست؟ روز خانواده.

خانواده‌ی بزرگ قلم‌چی که هزاران هزار فرزند دارد. کجای دنیا دیده‌اید خانواده‌ای با این عظمتاین گونه مهر و مهربانی را در خودش جای دهد؟  خانواده‌ای که تنها به رشد و شکوفایی فرزندانش آن هم در هر خطه و دیاری که هستند، اهمیت می‌دهد. هر فردی با هر شرایطی که بخواهد پیشرفت کند شایسته‌ی تقدیر و حمایت است و در خانواده‌ی ما جای دارد.

آیا می‌دانید این خانواده مهر چند فرزند را در دل خود جای داده است؟ می‌دانید که  چراغ راه پیروزی را برای خیلی از دانش‌آموزان روشن کرده است؟

و شما دوستان خوبم! ما خانواده‌ای هستیم که هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع راهمان باشد. هدفمند و مصمم به سمت آرمان‌های‌مان پیش می‌رویم و بارها ثابت کرده‌ایم که اگر اتفاق بود یک بار بود. چه‌بسا همان یک بار هم اتفاق نمی‌افتاد. نشان دادیم که پیشرفت برای همه امکان‌پذیر است و ما از جان برای این کار مایه گذاشتیم. شما هم به جمع ما بپیوندید! ما رسیدن به مقصد را تضمین می‌کنیم.

خرید کتاب