ویژگی‌های دفتر برنامه‌ریزی چیست؟ (2)

دومین ویژگی دفتر برنامه‌ریزی این است که «برنامه‌ی هر کس با دیگری تفاوت دارد و مخصوص خود اوست.»

ویژگی‌های دفتر برنامه‌ریزی چیست؟ (2)

دومین ویژگی دفتر برنامه‌ریزی این است که «برنامه‌ی هر کس با دیگری تفاوت دارد و مخصوص خود اوست.»

اما این سؤال به وجود می‌آید که چرا نمی‌توانیم به تمام دانش‌آموزان، یک برنامه‌ی یکسان و هماهنگ برای مطالعه‌ی درس‌ها پیشنهاد کنیم؟

از آن‌جا که هدف اصلی همه‌ی دانش‌آموزان موفقیت در درس و کسب نمره‌ی عالی است؛ پس باید برای رسیدن به این هدف مشترک درس بخوانند، تلاش کنند، با برنامه پیش بروند، تمرین حل کنند، از ابزارهای کمک‌آموزشی بهره بگیرند و درنهایت برای تسلط بر مطالب، تست کار کنند.

می‌دانیم که توان مطالعاتی هر دانش‌آموز برای هر درس در یک روز با دیگری متفاوت است و دو دانش‌آموز به طور هم‌زمان قادر نخواهند بود طبق یک الگوی برنامه‌ریزی‌شده درس بخوانند؛ بنابراین هر کدام باید یک برنامه‌ی مشخص و مختص به خود داشته باشد و بر اساس آن مطالعه کند.

این نکته را هم باید در نظر گرفت که دانش‌آموز می‌تواند از اصل یادگیری از همتایان استفاده کند اما به شرط رسیدن به نتیجه‌ی موفقیت‌آمیز از عمل به برنامه.