شیر بی‌یال و دم

پهلوانی تصمیم گرفت نزد خالکوبی برود تا بر پشتش شمایل شیری بکشد.

شیر بی‌یال و دم

پهلوانی تصمیم گرفت نزد خالکوبی برود تا بر پشتش شمایل شیری بکشد. با شروع خالکوبی از قسمت دم شیر، صدای پهلوان بلند شد و گفت دم را رها کن و از شکم شیر شروع کن. خالکوب نیز چنین کرد و دوباره صدای پهلوان بلند شد که خیلی دردناک است برو سراغ دیگر اعضا. خالکوب به سراغ یال رفت و باز صدای پهلوان بلند ‌شد که برو سراغ جای دیگر. خالکوب رو به پهلوان کرد و گفت که شیری که بی‌یال و دم و شکم باشد دیگر شیر نیست. این مثال دانش‌آموزانی است که هرازچندگاه درسی یا مبحثی را به دلیل سنگینی و حجم فراوان کنار می‌گذارند یا کم‌توجهی می‌کنند؛ بنابراین هر چه به زمان کنکور نزدیک می‌شوند توفیقی در درس‌ها ندارند. برای موفقیت باید گام به گام درس‌ها را با تعادل خواند. کنکور یک پروژه است که باید به همه‌ی جوانب آن پرداخت.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب