روش تست زدن درس‌های عمومی

پس از آن‌که اطمینان نسبی حاصل کردید که درس را یاد گرفته‌اید، پس از گذشت حداقل 48 ساعت به سراغ تست‌ها بروید.

روش تست زدن درس‌های عمومی

پس از آن‌که اطمینان نسبی حاصل کردید که درس را یاد گرفته‌اید، پس از گذشت حداقل 48 ساعت  به سراغ تست‌ها بروید.

حتماً تست‌ها را با نمونه‌سؤالاتکنکورهای سراسری سال‌های گذشته شروع کنید و بعد به سراغ نمونه‌‌سؤالات آزاد و درنهایت به سراغ تست‌های تألیفی آزمون‌های کانون بروید.

حتماً از همان ابتدا تست‌ها را در زمان معین بزنید و برای هر تست عمومی به طور متوسط 45 ثانیه زمان در نظر بگیرید.

پس از اتمام، درصد خام خود را به این ترتیب محاسبه کنید:

تعداد صحیح ضربدر سه منهای تعداد غلط تقسیم بر کل سؤالات ضربدر سه

اگر این درصد زیر 50 باشد باید بدون تعارف بگویم شما مقدار کمی از درس نفهمیده‌اید و باید از اول درس را بخوانید.

درصد ایده‌آل، بالای 80 درصد است.

البته گاهی درصد پایین بر اثر کمبود زمان به وجود می‌آید. اگر اوایل به این موضوع برخوردید، زیاد مهم نیست ولی بعد از چند سری تست زدن نباید وقت کم بیاورید.