یک شیوه‌ی صحیح مطالعه

شیوه‌ی صحیح مطالعه، چهار مزیت عمده را به دنبال دارد.

یک شیوه‌ی صحیح مطالعه

شیوه‌ی صحیح مطالعه، چهار مزیت عمده‌ی زیر را به دنبال دارد:

1- زمان مطالعه را کاهش می‌دهد.

2- میزان یادگیری را افزایش می‌دهد.

3- مدت نگهداری مطالب در حافظه را طولانی‌تر می‌کند.

4- به‌خاطرسپاری اطلاعات را آسان‌تر می‌سازد.

برای داشتن مطالعه‌ای فعال و پویا نوشتن نکات مهم در حین خواندن ضروری است تا برای مرور مطالب، دوباره کتاب را نخوانید و در زمانی کوتاه از روی یادداشت‌های خود مطالب را مرور کنید.

یادداشت‌برداری، بخشی مهم و حساس از مطالعه است که باید به آن توجهی خاص داشت؛ چون موفقیت شما را تا حدودی زیاد تضمین خواهد کرد و مدت‌زمان لازم برای یادگیری را کاهش خواهد داد. خواندن بدون یادداشت‌برداری یکی از دلایل مهم فراموشی است.