شانس، یار تلاش است

از آقای فرگوسن سؤال می‌شود نظر شما در مورد شانس چیست. فرگوسن جواب می‌دهد: «شانس یار تلاش است.»از آقای فرگوسن سؤال می‌شود نظر شما در مورد شانس چیست. فرگوسن جواب می‌دهد: «شانس یار تلاش است.» فرگوسن یک انسان معمولی نیست یک استثناست. حرف بزرگ را از انسان بزرگ باید شنید.

در فوتبال، تیمی که با برنامه و هدف، تلاش پیگیر داشته باشد در روز مسابقه می‌تواند بیش‌تر به تیم مقابل حمله کند و در منطقه‌ی جریمه، خود را به تیم مقابل تحمیل کند؛ بنابراین شانس گل بیش‌تر است. درمقابل تیمی که توانایی ندارد و تدافعی بازی می‌کند، توان گل زدن هم ندارد.

دانش‌آموزان عزیز! شک نکنید که هیچ تلاشی بدون نتیجه نیست. شما در آغاز راه هستید؛ بنابراین با برنامه‌ی راهبردی کانون هماهنگ شوید و روزانه تلاش خود را با دفتر برنامه‌ریزی حتی روزی ده دقیقه افزایش دهید و فراموش نکنید که استفاده از کتاب خودآموزی ضریب شانس شما را افزایش می‌دهد.

همایش جمع بندی عربی بخش اول (منصوبات)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : سید محمد علی مرتضوی