شانس، یار تلاش است

از آقای فرگوسن سؤال می‌شود نظر شما در مورد شانس چیست. فرگوسن جواب می‌دهد: «شانس یار تلاش است.»

شانس، یار تلاش است

از آقای فرگوسن سؤال می‌شود نظر شما در مورد شانس چیست. فرگوسن جواب می‌دهد: «شانس یار تلاش است.» فرگوسن یک انسان معمولی نیست یک استثناست. حرف بزرگ را از انسان بزرگ باید شنید.

در فوتبال، تیمی که با برنامه و هدف، تلاش پیگیر داشته باشد در روز مسابقه می‌تواند بیش‌تر به تیم مقابل حمله کند و در منطقه‌ی جریمه، خود را به تیم مقابل تحمیل کند؛ بنابراین شانس گل بیش‌تر است. درمقابل تیمی که توانایی ندارد و تدافعی بازی می‌کند، توان گل زدن هم ندارد.

دانش‌آموزان عزیز! شک نکنید که هیچ تلاشی بدون نتیجه نیست. شما در آغاز راه هستید؛ بنابراین با برنامه‌ی راهبردی کانون هماهنگ شوید و روزانه تلاش خود را با دفتر برنامه‌ریزی حتی روزی ده دقیقه افزایش دهید و فراموش نکنید که استفاده از کتاب خودآموزی ضریب شانس شما را افزایش می‌دهد.