تعادل‌ها را بسازید

اگر بخواهید در برنامه‌ی طول سال خود به یک تعادل نسبی برسید، بین ساعات مطالعه‌ی درس‌های عمومی و اختصاصی نسبت (40)30 به (60)70 را مد نظر قرار دهید.

تعادل‌ها را بسازید

اکنون و در آغاز سال تحصیلی جدید که اکثر دانش‌آموزان درگیر انتخاب منابع مطالعاتی برای خود هستند لازم است ضرورت توجه به عمومی‌ها به عنوان درس‌های ساده، ترازآور، مهم و در عین حال فرّار مورد تأکید قرار گیرد.

درس‌های عمومی نیز مانند اختصاصی‌ها درس‌های مهمی در کنکور و امتحانات محسوب می‌شوند ؛ بنابراین صرف زمان مشخصی برای مطالعه‌ی این درس‌ها می‌تواند سیر صعودی پیشرفت درسی را در پی داشته باشد. البته با توجه به ویژگی‌های بارز این درس‌ها نیاز است در برنامه‌ریزی‌ها با لحاظ کردن این ویژگی‌ها یک مدیریت صحیح انجام داد.

اگر بخواهید در برنامه‌ی طول سال خود به یک تعادل نسبی برسید، بین ساعات مطالعه‌ی درس‌های عمومی و اختصاصی نسبت (40)30 به (60)70 را مد نظر قرار دهید. صرف حدود 30 درصد زمان به مطالعه به عمومی‌ها با اعمال تکنیک‌های لازم می‌تواند در کسب نتیجه‌ی مطلوب شما را یاری کند:

  • برای این درس‌ها حتماً منابع تستی تهیه کنید.

  • تکرار و مرور در طول هفته بر ماندگاری مطالب نقش دارد.

  • روش درس هر روز در همان روز مفید است.

  • مطالعه‌ی کامل متن کتاب درسی مهم است.

  • مطالعه‌ی روزانه‌ی لغات سه درس عربی، زبان و ادبیات تأثیر مثبت دارد.

  • صرف یک ساعت زمان در هر بازه‌ی مطالعاتی کافی است.

  • تست‌های مربوط به درس‌های عمومی یک روز بعد کار می‌شوند.

  • بررسی تست‌ها و مطالعه‌ی کامل پاسخ‌نامه‌ی تشریحی مهم است.