بازیابی روشی برای خلاصه‌نویسی

بازیابی آموخته‌ها به عنوان یک تکنیک در مطالعه می‌تواند در راندمان یادگیری تأثیر مثبتی داشته باشد.

بازیابی روشی برای خلاصه‌نویسی

بازیابی آموخته‌ها به عنوان یک تکنیک در مطالعه می‌تواند در راندمان یادگیری تأثیر مثبتی داشته باشد. در این روش دانش‌آموز یک بار متن کامل مبحث درسی را می‌خواند و سپس کتاب را کنار گذاشته و آن‌چه را یاد گرفته و به خاطر دارد به صورت خلاصه و موردی یادداشت می‌کند.

در این روش چون ذهن برای یادآوری و بازیابی به چالش کشیده می‌شود، یادگیری واقعی و با عمق بیش‌تری صورت خواهد گرفت. در ضمن با توجه به این‌که خلاصه‌نویسی هم یک روش مناسب در یادگیری است، شما با سنجاق کردن این دو به یکدیگر، مرحله‌ی یادگیری درس را با موفقیت پشت سر خواهید گذاشت.

توصیه می‌کنم قبل از تست‌زنی حتماً این دست‌نوشته‌ها را که برای شخص شما باارزش‌تر از خلاصه‌درس‌هاست مرور کنید. دلیل این ارزش به ویژگی‌های فردی هر شخص برمی‌گردد؛ یعنی چون شما خودتان را بهتر از هر کس می‌شناسید، مطالبی را که از نظر خودتان مهم و مورد نیازتان است دقیق‌تر می‌توانید شناسایی کنید.