خلاصه درس علوم پنجم دبستان : مشاهده گر بودن

در زندگی روزمره و در تحقیقات علمی، لازم است که یک مشاهده‌گر خوب باشیم. هنگام مشاهده‌ها باید از تمامی حوّاس خود به درستی استفاده کنیم.

خلاصه درس علوم پنجم دبستان : مشاهده گر بودن

خلاصه درس علوم پنجم دبستان

مباحث:صفحه های 1 تا 10

زنگ علوم:

در زندگی روزمره و در تحقیقات علمی، لازم است که یک مشاهده‌گر خوب باشیم. هنگام مشاهده‌ها باید از تمامی حوّاس خود به درستی استفاده کنیم. گاهی ممکن است نیاز به اندازه‌گیری باشد، در این صورت، هرچه اندازه‌گیری دقیق‌تر باشد، مشاهده‌ی ما درست‌تر خواهد بود.

یک مشاهده ممکن است برای ما سؤال ایجاد کند. طرح پرسش و تلاش برای یافتن پاسخ آن، در واقع پایه و اساس تمامی یافته‌های علمی انسان است. ما ممکن است برای پرسش ایجاد شده یک یا چند پاسخ احتمالی بدهیم، امّا زمانی می‌توانیم به پاسخ خود اعتماد کنیم که درستی آن از طریق آزمایش به اثبات رسیده باشد. یکی از روش‌های انجام آزمایش، آزمایش مقایسه‌ای است. در این روش، تمامی شرایط و متغیرها را ثابت نگه می‌داریم و فقط متغیری را که می‌خواهیم بررسی کنیم، تغییر می‌دهیم. مثلاً اگر بخواهیم اثر گرما را بر میزان حل شدن شکر در آب بررسی کنیم، چند ظرف یک شکل و یک جنس انتخاب می‌کنیم. در همه‌ی آن‌ها به یک اندازه آب و از یک نوع (مثلاً آب آشامیدنی شهر) می‌ریزیم و از آن‌جایی که فقط دمای آب این چند ظرف باید باهم متفاوت باشد، میزان شکر حل شده در این چند ظرف را باهم مقایسه می‌کنیم. البته برای آن‌که نتیجه‌ی آزمایش قابل اعتماد باشد، باید آزمایش را چند بار تکرار کنیم.

مواد تغییر می‌کنند:

در اطراف ما، مواد پیوسته در حال تغییر هستند. این تغییرات باهم متفاوت هستند و ممکن است با دخالت ما و یا بدون دخالت ما صورت گیرند، آهسته و یا به سرعت انجام گیرند، مواد جدیدی به‌وجود بیایند و یا فقط ویژگی‌های ظاهری مواد تغییر کنند. به‌طور کلی می‌توان تغییرات را به دو دسته تقسیم کرد:

- تغییر فیزیکی: طی این نوع تغییرات جنس ماده عوض نمی‌شود و موادّ جدیدی به‌وجود نمی‌آیند. این تغییرات ممکن است با تغییر در شکل، اندازه، حالت فیزیکی و مانند آن همراه باشد. شکستن شیشه، پاره کردن کاغذ، ذوب شدن یخ و … نمونه‌هایی از این نوع تغییر هستند.

مطالب مرتبط