پاسخ به سوالات علوم ( بخش زیست و زمین شناسی ) نهمی ها

شما می‌توانید سوالات بخش زمین و زیست شناسی درس علوم را از همکاران علمی گروه آزمون بپرسید و در زمان کوتاه پاسخ آنها را دریافت کنید.

پاسخ به سوالات علوم ( بخش زیست و زمین شناسی ) نهمی ها

شما می توانید سوالات بخش زمین و زیست شناسی درس علوم را از همکاران علمی گروه آزمون بپرسید و در زمان کوتاه پاسخ آنها را دریافت کنید.

همکار پاسخ دهنده در این بخش خانم مونا علیزاده مقدم مسئول بخش زمین و زیست شناسی درس علوم در گروه آزمون می باشند.