پاسخ به سوالات علوم ( بخش فیزیک ) نهمی ها

شما می‌توانید سوالات خود در بخش فیزیک درس علوم مقطع متوسطه از همکاران علمی گروه آزمون بپرسید و در زمانی کوتاه پاسخ خود را دریافت کنید.

پاسخ به سوالات علوم ( بخش فیزیک ) نهمی ها

شما می توانید سوالات خود در بخش فیزیک درس علوم مقطع متوسطه از همکاران علمی گروه آزمون بپرسید و در زمانی کوتاه پاسخ خود را دریافت کنید. 

همکاران پاسخ دهنده در این بخش عبارتند از:

1-آقای مرتضی اسدالهی کارشناسی ارشد مهندسی خودرو دانشگاه خواجه نصیر مسئول درس بخش فیزیک گروه متوسطه

2-آقای امیر محمودی دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه شریف  طراح سوالات فیزیک تیزهوشان گروه متوسطه