یادگیری زبان انگلیسی- فعل : Reach

 یادگیری زبان انگلیسی-: Reach

دسترسی داشتن به یک فرد

How can we reach you in an emergency

ما در شرایط اضطراری چگونه به شما دسترسی پیدا کنیم؟

I tried to reach you by phone

سعی کردم با تماس تلفنی به تو دسترسی پیدا کنم

به سقف یا کف یا حد یا نقطه خاصی رسیدن

The cost will reach millions

هزینه به میلیون‌ها تومان (یا دلار یا …) خواهد رسید

We are not within reach of your voice

ما در محدوده ای که صدای تو می‌رسد نیستیم

به دست کسی یا مقصد مشخصی رسیدن

Your letter never reached me

نامه تو هرگز به دست من نرسید

The money should reach my bank account within two days

پول باید ظرف دو روز به حساب بانکی من برسد

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب