نوروز 96

پاسخ به سؤال‌های درس روان‌شناسی

اگرچه درس روانشناسی حجم کمی دارد و فقط شامل یک کتاب است اما از اهمیت آن نمی‌توان غافل بود.اگرچه درس روان‌شناسی حجم کمی دارد و فقط شامل یک کتاب است اما از اهمیت آن نمی‌توان غافل بود. بعد از رشته‌ی حقوق،روان‌شناسی پرطرفدارترین رشته‌ی دانشگاهی در میان داوطلبان گروه انسانی است. همچنین سطح دشواری این درس در کنکورهای سال‌های اخیر متوسط و ساده بوده است و درصد نامطلوب آن باعث می‌شود که از قافله‌ی رقبا عقب بمانید. بنابراین خواندن با کیفیت درس روان‌شناسی به نوعی وظیفه‌ی شماست.

اینجانب مریم احمدی (‌کارشناسی ارشد حقوق/ مسئول درس روان‌شناسی چهارم انسانی / مولف کتاب آبی روان‌شناسی) پاسخگوی سؤال‌های روان‌شناسی شما داوطلبان خواهم بود.