30 مدرسه‌ی روستایی توسط بنیاد قلم‌چی افتتاح شد+ عکس

گزارش کامل افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد توسط بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی را در ادامه بخوانید...12 مهر 94، یک مدرسه (در روستای 7چشمه از آموزش و پرورش مارگون) از 30 مدرسه ی روستایی که توسط بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی در استان کهگیلویه و بویر احمد ساخته شده است، به نمایندگی از دیگر مدارس افتتاح شد. 

30 مدرسه‌ی روستایی توسط بنیاد قلم‌چی افتتاح شد+ عکس

افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی توسط بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی در استان کهگیلویه و بویر احمد


عکس‌هایی از استقبال مهمانان در سفر به یاسوج  

30 مدرسه‌ی روستایی توسط بنیاد قلم‌چی افتتاح شد+ عکس

30 مدرسه‌ی روستایی توسط بنیاد قلم‌چی افتتاح شد+ عکس

دانش‌آموزان روستای 7 چشمه که به استقبال خیرین ایستاده‌اند.

30 مدرسه‌ی روستایی توسط بنیاد قلم‌چی افتتاح شد+ عکس

30 مدرسه‌ی روستایی توسط بنیاد قلم‌چی افتتاح شد+ عکس30 مدرسه‌ی روستایی توسط بنیاد قلم‌چی افتتاح شد+ عکس

برگزاری آیین افتتاح مدرسه‌ی روستای 7 چشمه به نمایندگی از 30 مدرسه‌ی روستایی قلم‌چی توسط دکتر حافظی

30 مدرسه‌ی روستایی توسط بنیاد قلم‌چی افتتاح شد+ عکس

اهدای هدایا به دانش‌آموزان مدرسه‌ی روستای 7 چشمه با حضور دکتر حافظی

30 مدرسه‌ی روستایی توسط بنیاد قلم‌چی افتتاح شد+ عکس

30 مدرسه‌ی روستایی توسط بنیاد قلم‌چی افتتاح شد+ عکس

30 مدرسه‌ی روستایی توسط بنیاد قلم‌چی افتتاح شد+ عکس

30 مدرسه‌ی روستایی توسط بنیاد قلم‌چی افتتاح شد+ عکس

30 مدرسه‌ی روستایی توسط بنیاد قلم‌چی افتتاح شد+ عکس


30 مدرسه‌ی روستایی توسط بنیاد قلم‌چی افتتاح شد+ عکس

میهمانان افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی توسط آش محلی و نانی که در همان لحظه از تنور بیرون آمده بود پذیرایی شدند.

30 مدرسه‌ی روستایی توسط بنیاد قلم‌چی افتتاح شد+ عکس

30 مدرسه‌ی روستایی توسط بنیاد قلم‌چی افتتاح شد+ عکس

 خیرمقدم و ارائه‌ی گزارش کار توسط آقای داستار مسئول ستاد نوسازی مشارکت‌های مردمی نوسازی

30 مدرسه‌ی روستایی توسط بنیاد قلم‌چی افتتاح شد+ عکس

ایشان ضمن خیرمقدم چنین بیان نمودند:

بنیاد قلم چی در یک اقدام نیکو و ماندگار، 30 کانکس را به همراه