پاسخ به سؤال‌های درس عربی

عربی عمومی و اختصاصی برای داوطلبان انسانی از مهم‌ترین درس‌ها می‌باشد

پاسخ به سؤال‌های درس عربی

عربی عمومی و اختصاصی برای داوطلبان انسانی از مهم‌ترین درس‌ها می‌باشد که برای موفقیت در کنکور باید درصد بالایی را در این درس کسب کنید. عربی عمومی 25 و عربی اختصاصی 20 سوال را در سوال‌های کنکور به خود اختصاص می‌دهد.

نکات زیاد ، چگونگی خواندن قواعد، ترجمه‌ها و ... سوالات زیادی پیش روی شما دانش‌آموزان قرار می‌دهد.

اینجانب سید محمد علی مرتضوی: (کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک، مسئول درس عربی چهارم انسانی/ مولف کتاب آبی عربی) پاسخگوی سؤال‌های عربی شما داوطلبان خواهم بود.