پاسخ به سؤال‌های درس اقتصاد

درس اقتصاد برای داوطلبان انسانی جزء درس‌های کلیدی محسوب می‌شود.

پاسخ به سؤال‌های درس اقتصاد

درس اقتصاد برای داوطلبان انسانی جزء درس‌های کلیدی محسوب می‌شود. این درس تک کتاب است و در نگاه اول ممکن است درسی کم‌اهمیت به نظر برسد اما در سال‌های اخیر، رقابت دانش‌آموازن انسانی درتک‌کتاب‌ها است. می‌توان گفت این کتاب‌ها برگ برنده‌ی داوطلبان انسانی محسوب می‌شود! از طرفی با بررسی کنکور در 6 سال اخیر متوجه می‌شوید که تغییرات عمده‌ای در سؤال‌های این درس ایجاد شده است، به‌طوری‌که سؤال‌ها‌ کاملاً مفهومی ـ ترکیبی و تا حد زیادی دشوار شده‌اند.

اینجانب سارا شریفی (‌کارشناسی ارشد اقتصاد/ مسئول درس اقتصاد چهارم انسانی/ مولف کتاب آبی اقتصاد) پاسخگوی سؤال‌های اقتصاد شما داوطلبان خواهم بود.